Wszystkie dane są przetwarzane i przechowywane zgodnie z RODO. Szczegóły znajdują się na https://www.alicjakorepetycja.pl/rodo

Ten formularz wystarczy wypełnić jeden raz w danym roku szkolnym.

Po wysłaniu formularza odpiszę najpóźniej w ciągu 48 godzin SMSa lub maila.

Gdyby nie otrzymali Państwo żadnej informacji po upływie 48 godzin, to proszę o kontakt na kontakt@alicjakorepetycja.pl

👉Dane te są potrzebne głównie do prowadzenia ewidencji w celach podatkowych oraz do wystawiania faktur.👈

📁Wszystkie dane są przetwarzane i przechowywane zgodnie z zasadami RODO.✅
Szczegóły na https://www.alicjakorepetycja.pl/rodo

👉Faktury są wystawiane na wyraźną prośbę.👈